CMAOT

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

 

CATEGORÍAS

CANTIDADES (t) RECOLLIDAS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

1. Grandes electrodomésticos

6.008

6.510

6.437

7.020

5.667

6.049

37.691

2. Pequenos electrodomésticos

432

286

182

247

176

211

1.534

3. Equipos de informática e telecomunicación

832

1.124

 

1.247

1.517

1.249

1.112

7.081

4. Aparellos electrónicos de consumo

1.065

1.962

1.806

1.984

1.373

1.947

10.137

5. Aparellos de iluminación

236

23

163

169

192

256

1.039

6. Ferramentas eléctricas e electrónicas

90

79

35

49

12

19

284

7. Xoguetes ou equipamentos deportivos e de tempo libre

185

144

158

138

102

140

867

8. Aparellos médicos

20

16

5

8

16

19

84

9. Instrumentos de vixilancia e control

8

4

5

4

2

11

34

10. Máquinas expendedoras

1

0

0

0

0

0

1

TOTAL

8.878

10.149

10.037

11.137

8.787

9.767

58.752

Fonte: Informes anuais dos sistemas integrados de xestión