CMAOT

CMATI

|
|
|
Compartir

Información sobre a xestión en Galicia

Os sistemas integrados de xestión autorizados teñen a obriga de reportar anualmente á Administración información sobre a xestión destes residuos en Galicia.

Evolución das cantidades recollidas

ANO
CANTIDADES (t) RECOLLIDAS
ENVASES LIXEIROS
PAPEL-CARTÓN
2006
15.836
43.775
2007
17.886
45.175
2008
14.647
47.405
2009
17.732
47.314
2010
22.144
46.567
2011
22.186
38.163
2012
21.437
34.556
2013
21.853
31.619
TOTAL
153.721
334.574

Fonte: Informe anual do sistema integrado de xestión e PXRUG 2010-2020